Your language is

sobota 22. března 2014

Otevírání kruhu

3 kruhy

Velmi důležité před rituálem!!! Jinak rituál nevyjde!! Stejně důležité jako otevírání čtvrtí.
Na tohle existuje mnoho způsobů, každý si může vybrat ten, který mu nejvíc vyhovuje.
Já používám otevírání trojitého kruhu.

Pokud máte oltář veprostřed a lze jej obejít, vše je v pořádku.
Pokud máte oltář u stěny a nelze jej obejít potřebujte hůlku.
Hůlkou nebo svou chůzi kolem něj utvořte 3 kruhy.

První kruh:
Toto místo, tento kruh, světím posvátnou energii,
nechť zlaté paprsky jej obklopí a síla naplní.
Druhý kruh:
Ze Země vše vzniká, ze Vzduchu mysl dýchá,
z Ohně pochází náboj, a z Vody Ducha rozvoj.
Třetí kruh:
A protože není místa ani času,
mezi světy, nechť já,
a má slova jsou zpečetěna.
Tak se staň.