Your language is

úterý 13. května 2014

A to jsem já :-) This is me, this is real...

ŽENA VE ZNAMENÍ RAKA

Neodolatelná a oblíbená bytost
 
Žena narozená v Raku je především nápadná svým apartním zjevem a živým chováním. Ve společnosti bývá středem pozornosti, rozpráví, gestikuluje, přičemž ji její okolí sleduje se sympatiemi. Nelze přesně říci, čím to je, avšak tato velmi ženská bytost má v sobě cosi, nač je nutno podívat se hned dvakrát za sebou. Může to být třeba její oblečení, nějaká neobvyklá látka, kterou si na sobě nařasila jako zkušený dekoratér, nebo šperk, který si přivezla z poslední dovolené. Klidně může být i poněkud výstřední, vcelku však vytváří rozhodně ladný obrázek. Kromě toho se umí duchaplně bavit a současně se svým protějškem šarmantně flirtovat. Žena v Raku je neustále v pohybuje otevřená a zvědavá, zkoumá neznámé a stále hledá nové věci, které by pro ni mohly být zajímavé. Ráda komunikuje, potřebuje čilou duševní výměnu. Cizí jazyky se například učí především proto, aby se mohla stýkat s lidmi. Její všední den má jinou podobu než u ostatních lidí, neboť se stará především o to, aby měla dostatečnou změnu. Přátelé se ji většinou snaží zastihnout marně, musí se tedy spokojit s jejím záznamníkem, protože ona se spontánně rozhodla využít výhodnou nabídku nějaké cestovní kanceláře a odjela kamsi do daleké ciziny. A pokud je konečně zase doma, může z toho mít okruh jejích přátel jedině prospěch. Je to totiž báječná vypravěčka, své okolí upoutá líčením dojmů z cest a přitom samozřejmě tajně doufá, že za to sklidí také pochvalu a uznání. A to ona prostě potřebuje. Má sice dostatek sebevědomí, přesně ví, v čem je její síla, ale přesto si to potřebuje neustále potvrzovat. Pro přátele udělá všechno, ale musí mít také pocit, že ve všem vyniká: je nejlepší, nejatraktivnější, nejinteligentnější. Žena v Raku sama sebe inscenuje a očekává potlesk (který je ovšem také oprávněný). Nejlepší příležitost k tomu má ve svém domě. Zde přijímá návštěvy, přesněji: své publikum, jemuž poskytuje útulnou atmosféru ve stylovém prostředí. Má slabost pro dekorativní zařízení a v jejím bytě je vždy cosi pozoruhodného. Lze tu najít všemožné variace na umění interiéru: selský nábytek v kombinaci s kýčem a uměním, staromódní kusy s těmi nejmódnějšími výtvory návrhářů. Její vlastní domov je říší, v níž je královnou. Vedle záležitostí pro potěchu oka se žena v Raku dovede postarat také o tělo a žaludek. Nikdo od ní neodchází o hladu. V chladničce má vždycky spoustu zásob, už proto, že si musí být jista, že je zásobena propříště. Je výborná kuchařka a uprostřed noci klidně sama improvizuje a přichystá hostům nějakou drobnou pochoutku.
Také v povolání potřebuje žena v Raku společenskou, živou atmosféru a co největší publikum kolem sebe. Pracuje ve velké kanceláři, v odvětví módy nebo služeb. Není to nutně typická žena dělající kariéru (už jen proto, že má sklon zamilovat se do šéfa, sotva nastoupí do zaměstnání .O Svůj pracovní den by nejraději uvedla do souladu s citovým životem, což se vždy znovu projevuje jako obtížný záměr. Z toho důvodu mění zaměstnání tak dlouho, až je přesvědčena, že našla to pravé. Ostatně musí vydělávat aspoň tolik, aby mohla ještě trochu odkládat stranou - pro zlé časy. Dokáže se také naprosto omezit nebo peníze investuje. Třebaže je jinak velkorysá, je pro ni finančně zajištěná budoucnost to nejdůležitější - proto se s penězi někdy jen velmi nerada loučí.Žena narozená v Raku i její bližní se však často musí potýkat s náladovostí. Ještě před okamžikem měla dobrou náladu, stačí však maličkost, a ona během několika sekund zesmutní, zcela se stáhne nebo náhle začne být agresivní. Toho, kdo není natolik senzitivní, aby to pochopil, pokládá žena v Raku za nepřítele. V podstatě by člověk potřeboval kompas, aby se v duševní krajině této dámy zorientoval. Kritiku rozhodně snáší špatně, především tehdy, když ji zesměšňuje. Nic ji nemůže zranit víc. Připadá jí to kruté a nespravedlivé. Bolestná vzpomínka v ní zůstává tak dlouho, dokud nenajde příležitost, aby se pomstila. Má opravdu dobrou paměť, a to nejen pokud jde o bolestné zkušenosti. Žena v Raku je inteligentní bytost. Co jednou slyšela a přečetla, uchovává v paměti jako v databance. Vždy znovu udivuje přesnou reprodukcí dávno zapomenutých událostí. To v neposlední řadě spočívá v tom, že má silný vztah k minulosti. Nejraději by žila v období, které ji fascinuje. Mnoho žen v Raku má sklon k okultismu a věří na minulé životy. Ezotericky orientovaná žena v Raku určitě nečte žádnou pochybnou literaturu, nýbrž historické knihy nebo dobové romány, s nimiž může sama bádat v minulosti.Pokud jde o erotický život, žena v Raku si nehledá pro své vyžití jen tak ledajakého partnera, neboť i zde koneckonců usiluje o jistotu. V mladých letech není odpůrkyní experimentů. Jako zvědavý Rak chce ostatně všechno vyzkoušet. Chce-li se seznámit s vhodným objektem, nemá s tím problémy. Svým charismatem muže přitahuje. Působí jako skromná, veselá a soucítící žena, často dokonce jako dívenka potřebující ochranu, současně však její tělo vyzařuje čistou smyslnost. Mužovo srdce vmžiku okouzlí a on okamžitě zatouží po tom, aby si tuto ženu udržel provždy.