Your language is

neděle 18. května 2014

Do you believe? UFO?

200 km od Moskvy, nedaleko Rjazaně, je místo, kde možná přistálo UFO. Na menším prostranství zdejšího lesa rostou všelijak zohýbané stromy.
Badatelé zkoumající anomální jevy jsou přesvědčeni, že stromy zohýbalo silové pole kosmické lodi mimozemšťanů. Místní obyvatelé říkají tomuto místu „opilý les“. Objevil se poměrně nedávno, asi tak před 50-60 lety. Před tím tu byla doubrava. Duby ale pokáceli a na jejich místě zasadili borovice.

Nikdo z místních obyvatel si nepamatuje, jestli začali mladé borovičky hned růst křivě, nebo došlo k jejich pokřivení postupem času.Variant je spousta,tvrdí ředitel etnokultury centra Zarjana Andrej Gavrilov:

Místní obyvatelé vyprávějí, že tu viděli podivné bytosti. Na první pohled vypadají jako lidé. Při pozornějším pohledu si ale uvidíte, že mají vlčí nebo psí hlavu. Povídá se také, že na tomto místě kdysi bojovaly dvě čarodějnice ze dvou sousedních vesnic. A magická energie dopadala na kmeny stromů a ohla je.


V opilém lese neroste tráva, nejsou tu ptáci. když se ale vzdálíte jen o několik metrů, tam už roste hustá tráva a zpívají ptáci. Zajímavé rovněž je, že takto pokřivené jsou v těchto místech pouze jehličnaté stromy. Listnaté rostou rovně.

Vědci mají za to, že nejpravděpodobnější verzí vzniku „opilého“ lesa je geomagnetická anomálie. Mínění Alexandra Gavrilova:

Příčinou jsou geotektonické zlomy zemské kůry. Vychází z nich energie torsionových polí, a proudy vzduchu ohýbají stromy. Podstata podobných polí a energií je ještě málo prozkoumána.

Úseky lesa s neobyčejnými pokřivenými stromy najdeme i na západě Ruska, na břehu Baltského moře v Kaliningradské oblasti. I tady jsou podle mínění vědců příčinou geomagnetická pole.

Místní obyvatelé ale ujišťují, že tato místa jsou ještě i léčivá. Neobyčejně zprohýbané stromy mají zvláštní energetiku, která blahodárně působí na člověka.